Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na zbieranie tzw. ciasteczek Zgadzam się

Oświadczenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa

Na prośbę Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa zamieszczamy następujące oświadczenie:

 

Oświadczenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa
W obliczu zaistniałej sytuacji w środowisku Polonii Warszawa, Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa (SKSPW) oświadcza, że nie akceptuje stosowania przemocy fizycznej wobec nikogo, a zwłaszcza wobec członków Zarządu MKS Polonia Warszawa, panów Pawła Olczaka i Janusza Kołakowskiego. Stanowczo potępiamy akty przemocy, które zostały dokonane na wyżej wymienionych osobach. Oczekujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Czarnych Koszul Wielka Polonia (SWP) potępi te działania, wskaże i odpowiednio, zgodnie z prawem, ukarze osoby winne i nie dopuści do powtórzenia zaistniałej sytuacji w przyszłości.
Nie akceptujemy również jednostronnych działań podejmowanych przez Zarząd SWP związanych z przyszłością Polonii Warszawa, będących w sprzeczności z uprzednio zawartym porozumieniem, z dnia 15 kwietnia 2014 roku, między MKS PW, SWP oraz SKPW.
Protestujemy również przeciwko tworzeniu atmosfery zastraszania i szantażu wobec członków MKS PW, co objawia się również w bezprecedensowej nagonce medialnej na polonijnych forach internetowych. Rozpowszechniane tam informacje nie maja potwierdzenia w prawdzie i są często pomówieniami. Wyjątkowy niesmak budzi żądanie zwrotu pieniędzy, które SWP wpłaciło na konto MKS PW, uwarunkowane przekazaniem zespołu seniorów i akademii piłki nożnej pod zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Czarnych Koszul Wielka Polonia. Są to działania niedopuszczalne, nie sprzyjające budowaniu jedności, będącej fundamentem wspólnej przyszłości.
Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa przekazało na utrzymanie klubu ok. 70.894 zł, w tym bezpośrednio do MKS 39.794 zł oraz pośrednio 31.100 zł (mieszkania, usługi prawne, karnety), traktując to jako pomoc, którą należy udzielić dla dobra Naszego Klubu, nie żądając nic w zamian.

Dziedzictwo Polonii Warszawa jest dobrem nas wszystkich, wartością wspólnej, ponad stuletniej historii. Każda inicjatywa, każde stowarzyszenie zbudowane na tej tradycji ma obowiązek jej służyć, a nie ją zawłaszczać.

Wzywamy wszystkich, dla których dobro Polonii Warszawa jest rzeczą ważną, do wspólnego budowania przyszłości Naszego Klubu, z wzajemnym poszanowaniem i zaufaniem!

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa
Do wiadomości:
– Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy, Pan Janusz Samel
– Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Pan Zdzisław Łazarczyk